ING. MILAN KOPAL

PROJEKTOVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Zabýváme se projekční a inženýrskou činností v oboru pozemních staveb. Naší doménou jsou novostavby, přístavby a rekonstrukce klasických i moderních rodinných domů, menších bytových domů, garáží, stání, dílen a skladů. Nabízíme Vám zpracování vizualizací těchto staveb a to i včetně interiérů a zpracování projektových dokumentací ve stupni a podrobnosti pro územní a stavební řízení včetně vyřízení podkladů k získání povolení. Působíme především v Libereckém kraji a naší předností je individuální přístup s důrazem na vhodnou architekturu, kvalitní projekty a dobrá cena. Těšíme se, že využijete našich služeb a věříme, že budete spokojeni.

1 - Studie domů včetně 3D vizualizace

Projednáme a projdeme Vaše představy v rámci předprojektové přípravy. Připravíme půdorysné řešení domu, vzorový řez domem, vizualizace domu a okolí, osazení domu na pozemku v koordinační situaci.

2 - Projekty pozemních staveb pro územní a stavební řízení

Zpracováváme kompletně jako celek dokumentace pozemních staveb - novostaveb, přístaveb a rekonstrukcí rodinných domů, menších bytových domů a podobných staveb pro územní a stavební řízení dle požadavků stavebního zákona. 

3 - Inženýring 

Pro námi vypracované dokumentace pro územní a stavební řízení zajišťujeme kompletní zpracování podkladů pro vyřízení povolení na úřadech.

PORTFOLIO

Ukázka několika z našich posledních studií a projektů:

RODINNÝ DŮM

Novostavba, Zásada

Studie a projekt

09/2022

RODINNÝ DŮM

Novostavba, Kořenov

Studie a projekt

04/2022

ŘADOVÉ ROD. DOMY

Novostavba, Jablonec nad Nisou

Studie

08/2022

RODINNÝ DŮM

Rekonstrukce, Držkov

Studie a projekt

03/2022


VÍKENDOVÝ DŮM

Rekonstrukce, Zásada

Studie 

06/2022

BYTOVÉ DOMY

Novostavba, Velké Hamry

Studie a projekt

02/2022

Sledujte nás i na našem Facebooku

www.facebook.com/kopalprojekty